Samendenkers

#Samendenkers Gezocht

Bouw jij mee aan de toekomst van Puurs-Sint-Amands?

 

 

verslag toekomstavond

Onze gemeente gaf inwoners de kans om hun stempel te drukken op het meerjaren­beleidsplan. Daarom organiseerden we drie toekomstavonden. En verzamelden we ideeën via de Jeugdmonitor (een vragenlijst voor alle leerlingen van de scholen van Puurs- Sint-Amands), de Seniorenadviesraad en De Schakel (een vereniging voor kwetsbaren). De suggesties van de deelnemers zijn nu verzameld in een overzichtelijk rapport op de website van #Samendenkers.

 

Bekijk hier het rapport 

Op naar het meerjarenbeleidsplan

Wat gebeurt er nu met de voorstellen van de #Samendenkers? Die worden toegevoegd aan de voorbereidingen van de administratieve diensten en aan de politieke ambities. Samen vormen ze de drie pijlers om het meerjarenbeleidsplan in te vullen. Dat plan zal klaar zijn in het najaar.

Stuur ons je eigen idee

Ideeënbox

Maak kennis met de acht thema’s

Na het fusietraject kwamen acht thema’s uit de bus die jij belangrijk vindt. Die vormen nu de basis voor het meerjarenbeleidsplan.

#Economie

Een fijne plek om te wonen, is een plek waar het goed gaat. Met grote werkgevers, maar ook met lokale horeca en middenstand. Hoe creëren we een positief klimaat voor duurzame welvaart en levenskwaliteit, met een goede balans tussen jobs, mobiliteit en leefmilieu? 

#Pareltjes

Met onze forten en parken, groen en water, streekproducten en evenementen, … blijft Puurs-Sint-Amands boeien en verrassen. Hoe spelen we de vele troeven van onze pareltjes van woonkernen samen uit?

#Schelde

Met de mooiste Scheldebocht van Vlaanderen, veel rust en veel groen heeft Puurs-Sint-Amands heel wat moois in handen. Hoe zorgen we voor al die pracht én maken we ze toegankelijk?

#Beleven

Dankzij een bruisend verenigingsleven en een gevarieerd cultureel aanbod is er bij ons voor iedereen iets te beleven. Hoe maken we werk van nog meer en nog betere initiatieven om mensen samen te brengen?

#Doen

Sporten en spelen, feesten en fuiven, creëren en musiceren, … Puurs-Sint-Amands heeft een boeiende mix van lokale tradities, activiteiten en verenigingen. Hoe geven we iedereen de kans én ruimte om als deelnemer of organisator zijn of haar eigen passie te delen?

#Samen

Jezelf zijn is nog fijner als je deel uitmaakt van een groter geheel. Hoe blijven we het engagement en de gemeenschapszin stimuleren? Hoe dragen we zorg voor elke inwoner, van de oudste telg tot de jongste spruit?

#Verbinden

Mensen weten hier van aanpakken en steken graag de handen uit de mouwen. Hoe brengen we mensen, mogelijkheden en middelen met elkaar in verbinding, zodat elk idee de juiste kansen krijgt?

#Locomotief

Het is goed wonen, werken en leven waar je voelt dat de dingen vooruit gaan. Hoe kan het bestuur een positieve voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van onze eigen gemeente en de hele omliggende regio?